Termékek
Hordozható műszerek
Telepített műszerek
Kazánházi műszerek
Mélygarázsok, parkolók védelme
Szivárgáskeresők
Családiházak, lakások, lakókocsik védelme
Munkavédelmi eszközök
Környezeti jellemzők mérése és a hőkamerák
Munkahelyi körülmények mérése
Kiegészítő készülékek

Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok végzése

(érintésvédelem, EBF tűzvédelem, villámvédelem)

   A gázérzékelő műszerek telepítése után vállaljuk azok érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatának elvégzését is.
   Vállaljuk továbbá érintésvédelmi-, tűzvédelmi célú- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzését, akár robbanásveszélyes helyiségekben és szabadterekben is.
   A felülvizsgálatok során csak korszerű, nagypontosságú, kalibrált műszereket használunk.
Az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálata (ÉV)
Az érintésvédelem feladata:
Az érintésvédelem olyan villamos biztonságtechnikai védelmi rendszer, amely azt kívánja megelőzni, hogy a villamos berendezések üzemszerűen feszültségmentes (tehát nyugodtan megfogható) részei egy testzárlat következtében balesetet okozhassanak.
Különösen fontos ezen a területen az ellenőrzés, mert a testzárlat - a legtöbb esetben - a kezelő által nem érzékelhető, így az ebből eredő baleseti veszély még a kezelőktől elvárható nagyfokú gondossággal sem lenne megakadályozható az érintésvédelem ellenőrzése nélkül.
Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat célja, szükségessége:
   A felülvizsgálatnak azt kell megállapítania, hogy az érintésvédelem állapota megfelel-e az érvényben levő előírásoknak, mik a hibák, és hogyan kell azokat kijavítani.
   Az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatának elvégzéséről az MSZ 172/1 rendelkezik. A szabványok mostanság nem kötelező alkalmazásúak, a régen várt Villamos Biztonsági Szabályzat (VBSZ) várat magára, ezért felülvizsgáló legyen a talpán, aki valamilyen érvényben lévő rendeletre, előírásra tud hivatkozni.
   Az intézmények, üzemek vezetőinek felelősségére, a "jó műszaki gyakorlatra és megfelelő biztonsági szint megtartására" utazni nem túl szerencsés dolog, de jelenleg nincs más. A felelősen gondolkodó vezetők tudják, hogy azért mert nem kötelező az érintésvédelem felülvizsgálata, azért még meg kell csináltatni.
A Prémium 64 Biztonságtechnikai Bt. a következő érintésvédelemmel összefüggő tevékenységeket vállalja:
 • Társasházak, intézmények, üzemek érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát.
 • Társasházak, intézmények, üzemek rendszeres karbantartását, szerelői ellenőrzését.
 • Kéziszerszámok, kettős szigetelésű készülékek évenkénti, rendszeres vizsgálatát.
 • Az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatát robbanásveszélyes térségben is.
Erősáramú berendezések időszakos tűzvédelmi célú felülvizsgálata (EBF)
A felülvizsgálat célja, szükségessége:
   Az időszakos szabványossági felülvizsgálat célja az, hogy az épületben üzemelő1000 V-nál nem nagyobb feszültségű, az MSZ 1600 sorozat hatálya alá tartozó villamos berendezésein teljesülnek-e az MSZ 2364 (MSZ 1600) előírásai, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) élet- és vagyonbiztonságot érintő előírásai. Mindezeket a 2/2002 (I. 13.) BM rendelet 3. számú mellékletének I. fejezete alapján kell elvégeztetni.
   A felülvizsgálatnak lényegében azt kell megállapítania, hogy a villamos berendezés megfelel-e a rá vonatkozó előírásoknak, nem okoz-e tűz-, vagy baleseti veszélyt, melyek a hibák és hogyan kell azokat kijavítani.
   A szabványok kötelezőségének megszűnése itt nem okoz gondot, hiszen a felülvizsgálatot az Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő, ami mindenkire nézve kötelező. A 2/2002 (I. 13.) BM rendelet 3. számú melléklet I. fejezete gyakorlatilag szó szerint átvette az MSZ 10900 szövegét, így az szabványszám nélkül továbbra is kötelező (csak az időszakos felülvizsgálatokra).
   Természetesen itt is van utalás a mindenkor érvényben lévő szabványokra, így többek között az MSZ 2364-re, ami előírja a Villamos Biztonságtechnikai Szabályzat (VBSZ) alkalmazását. Ez "természetesen" még nem jelent meg és 2003. első félévében nem is várható.
Az erősáramú berendezések felülvizsgálatának három alapvető szempontja:
 1. A létesítés idején a szabványoknak és egyéb előírásoknak megfelelően építették ki a berendezést?
 2. Nem változott-e meg a vizsgált helyiségben folytatott tevékenység technológiája oly mértékben, hogy az a villamos berendezés megváltoztatását igényelné?
 3. Nem romlott-e le a villamos berendezés állaga (állapota) olyan mértékben, hogy az már veszélyt jelent?
A felülvizsgálat gyakorisága
Az OTSZ 39§ 7. bekezdése szerint, a villamos berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik, akkor
 • az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként
 • a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként
 • a "D" és "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább kilencévenként
felül kell vizsgálni a 2/2002 (I. 13.) BM rendelet 3. számú mellékletének I. fejezete alapján.
A Prémium 64 Biztonságtechnikai Bt. a következő EBF vizsgálattal összefüggő tevékenységeket vállalja:
 • Társasházak, intézmények, üzemek tűzvédelmi célú (EBF) szabványossági felülvizsgálatát.
 • Tűzvédelmi célú (EBF) szabványossági felülvizsgálatot robbanásveszélyes térségben is.
 • Hálózatok szigetelésvizsgálatát.
 • Egyvonalas áramköri rajzok elkészítését, elosztók állapotfelvételét, karbantartását.
A villámvédelem felülvizsgálata (VV)
A villámvédelem célja:
   A villámvédelem célja az embernek és alkotásainak védelme a villámcsapás káros hatásai ellen. Ez érinti az emberélet védelmének, a tűzvédelemnek és a vagyonvédelemnek a problémáit, de az utóbbi esetben gazdasági kérdést is.
   A szabványok kötelezőségének megszűnése itt sem okoz gondot, hiszen a felülvizsgálatot az Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő, ami mindenkire nézve kötelező. A 2/2002 (I. 13.) BM rendelet 3. számú melléklet III. fejezete gyakorlatilag szó szerint átvette az MSZ 274 szövegét, így az szabványszám nélkül továbbra is kötelező.
   A felülvizsgálat során vizsgálni kell az épületet veszélyeztető elektromágneses villámimpulzus hatását is. Ezek vizsgálata, tervezése gyakran túlmutat a felülvizsgálói feladatkörön, hiszen ezt csak speciális szakképesítés és gyakorlat birtokában lehet elvégezni.
   A 2/2002 (I. 13.) BM rendelet 3. számú mellékletének III. fejezete és az OTSZ 40. §-a alapján a meglévő villámhárítót felül kell vizsgálni:
 • A villámhárító, illetve a védett épület, vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hathatósságát módosíthatja.
 • Minden olyan jelenség (sérülés, erős korrózió, villámcsapás, stb.) észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát.
 • Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményen és szabadtéren legalább háromévenként.
 • Az "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményen és szabadtéren legalább hatévenként.
 • Az "D" és "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményen és szabadtéren legalább kilencévenként.
A Prémium 64 Biztonságtechnikai Bt. a következő villámvédelemmel összefüggő tevékenységeket vállalja:
 • Társasházak, intézmények, üzemek villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatát.
 • Társasházak, intézmények, üzemek villámvédelmi tervezését, teljes körű kivitelezését.
 • A villámvédelem szabványossági felülvizsgálatát robbanásveszélyes térségben is.
 • A talaj vizsgálatát, a szétterjedési ellenállás meghatározását.
Oldal tetejére